Aeroklub Trnava

TERMÍNY PRECHODU NA 8,33KHZ

 

 

Termíny prechodu z kanálového rastra v SR - AIC 06/16. - LZTR - Dátum prechodu 26.4.2018 - 123,505 kHz

 Informácia o používaní kanálového rastra 8,33kHz v SR.

 

INFO O PREUKAZOCH - netýka sa prechodu na 8,33

Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2017

Back to Top