Aeroklub Trnava

ZBYSTRITE!!!!

Pro zjednodušení postupů při letech kluzáků v TMA Brno jsme po konzultaci s některými aerokluby připravili návrh optimalizace postupů pro kluzáky, který najdete v příloze. Pro ověření vlivu nových prostorů na IFR přílety a odlety jsme provedli i sadu simulací na našem radarovém simulátoru. Hlavní snahou je řídícím i pilotům usnadnit na kmitočtu definici meze povolení uvnitř TMA a snížit nutnou komunikaci na minimum.

Tyto postupy začneme uplatňovat od 1.6.2017. Letošní sezonu bychom rádi využili ke zkušebnímu provozu těchto postupů a přivítáme tedy Vaši zpětnou vazbu. Aplikace uvedeného postupu přinese skutečné usnadnění práce a snížení komunikační zátěže jen za předpokladu, že o GLIDE zónách a jejich využití budou piloti kluzáků dobře informováni, prosím tedy o seznámení Vašich pilotů s přiloženým dokumentem.

S pozdravem   Ing. Ivo Lengál
Vedoucí oddělení LPS Brno DRSL/SLRL

Príloha na stiahnutie : Aplikace prostorů GLIDE v LKTB-informace pilotům 22-05-2017

Aplikace GLIDE prostorů v TMA Brno – informace pilotům

 1. Důvod pro zavedení postupu: Pro usnadnění provozu kluzáků v TMA Brno jsou vytvořeny prostory nazvané GLIDE 1 až GLIDE 4, ve kterých lze lety kluzáků povolit a provádět za podmínek uvedených dále. Účelem prostorů GLIDE 1 až GLIDE 4 je snížení rozsahu radiotelefonní korespondence.
 2. Definice prostorů: Prostory GLIDE 1 až GLIDE 4 (viz Příloha) jsou definovány jako horizontálně vytýčené zóny, ve kterých lze – po povolení vstupu, provádět let po volné trati. Prostory GLIDE 1 až 4 mají řídící zobrazeny na videomapě přehledového zobrazení a nemají pevně stanovenou horní hranici. Provoz kluzáků v nich je povolen do určité hladiny a po vydaném povolení ke vstupu může být prováděn od spodní hranice TMA až do povolené hladiny.
 3. Odpovědnost za poskytování ATS: V aktivovaných GLIDE prostorech se nemění třída prostoru a poskytování ATS zde zůstává i nadále v odpovědnosti APP Brno.
 4. Postup letových posádek: Pilot kluzáku, který hodlá vstoupit do TMA Brno, zažádá o vstup do příslušného GLIDE prostoru. Po obdrženém povolení a stanovení maximální hladiny provádí let uvnitř prostoru/prostorů po volné trati podle potřeby. Nepodává hlášení o poloze a změnách hladiny. Je však povinen trvale monitorovat frekvenci a na vyžádání však oznámit svoji polohu. Opuštění TMA musí pilot kluzáku řídícímu APP Brno oznámit vždy.
 5. Příklady radiotelefonní korespondence:
  GLD: Brno radar, OK1234, poloha ….. žádám vstup do TMA a pokračovat prostory GLIDE 1 a 2.
  ATC: OK1234 povolen let v TMA v prostorech GLIDE 1 a 2, maximálně letová hladina 70, ohlaste opuštění TMA.
  ATC: OKABC před vámi je prostor se zvýšeným provozem kluzáků až do hladiny 70.
  nebo
  ATC: OKABC v prostorech GLIDE 1 a 2 je zvýšený provoze kluzáků až do hladiny 70.

Definice prostorů
GLIDE 1 a GLIDE 2
Prostory GLIDE 1 a GLIDE 2 jsou navrženy pro využití při dráze 27 v užívání (separováno od SID/STAR 27). CTR Kunovice je buďto mimo provoz (zejména víkendy) nebo je v provozu, ale bez rozšířeného prostoru. Povolení do GLIDE 1 nezahrnuje povolení vstupu do CTR Kunovice.
Oba prostory navazují na ATZ LKKY tak, aby bylo možné plynule pokračovat z LKKY do jednoho nebo druhého prostoru v případě využití jen jednoho z nich. GLIDE 1 dále navazuje na ATZ LKKM a LKKU. GLIDE 2 dále navazuje na ATZ LKBA a LZHL.
Návrhy obou prostorů jsou založeny na základě nejčastěji žádaných oblastí pro lety GLD a umožňují pokračovat dále na tratě do všech světových stran. Zároveň poskytují dostatečný prostor pro vyhledávání stoupavých proudů vzhledem k orograficko-termickým podmínkám uvnitř prostorů, čímž by se měla minimalizovat potřeba kluzáků žádat lety mimo tyto prostory kvůli počasí. Tratě přeletů by měly být přizpůsobeny těmto prostorům.
GLIDE 1

Verze 1.0 22.5.2017

Pozor!   Povolení do GLIDE 1 nezahrnuje povolení vstupu do CTR Kunovice.
49 15 20,90N 17 23 54,60E (FVE Velké Těšany)
49 15 14,85N 17 29 45,86E (Tlumačov – Kostel)
49 14 42,19N 17 35 21,58E (hranice TMA III)
49 14 02,80N 17 42 02,52E (hranice TMA III)
49 06 17,52N 17 47 44,65E (hranice TMA III)
48 51 27,93N 17 40 34,05E (hranice TMA III)
státní hranice se Slovenskem
48 52 41,30N 17 12 07,20E (hranice TMA III)
48 57 59,00N 17 08 04,00E (1,2km JJV THR 33 LKKY)
48 59 10,90N 17 12 04,00E (Vracov – Kaplička)
48 56 15,73N 17 14 11,81E (rozhraní TMA II a III)
49 00 40,50N 17 20 25,30E (2,5km SSV Mor. Písek)
49 15 20,90N 17 23 54,60E (FVE Velké Těšany)

GLIDE 2


48 53 07,48N 16 24 00,09E (hranice TMA IV)
48 57 14,43N 16 30 02,66E (hranice TMA IV)
48 54 09,30N 16 34 28,10E (Aquapark Pasohlávky)
48 53 47,00N 16 38 59,00E (1km JJZ Strachotín)
48 52 42,20N 16 58 52,50E (Starý Poddvorov)
48 56 52,00N 17 04 18,40E (Pískovna Mistřín)
48 57 59,00N 17 08 04,00E (1,2km JJV THR 33 LKKY)
48 52 41,30N 17 12 07,20E (hranice TMA IV)
státní hranice se Slovenskem (hranice TMA IV)
48 46 23,27N 17 03 45,06E (hranice TMA IV)
48 51 03,05N 16 55 59,46E (hranice TMA IV)
48 43 55,35N 16 44 09,21E (hranice TMA IV)
státní hranice s Rakouskem (hranice TMA IV)
48 48 31,83N 16 27 36,42E (hranice TMA IV)
48 53 07,48N 16 24 00,09E (hranice TMA IV)
Verze 1.0 22.5.2017

GLIDE 3
Prostor GLIDE 3 je navržen pro připojení k prostorům GLIDE 1 a 2 v případech, kdy je dráha 09 v užívání (separováno od SID/STAR 09), nebo ho lze využít i samostatně. Je využitelný pro provoz z LKBA, LKKM, LKKY, LKVY a LZHL.
GLIDE 3
49 15 25,38N 17 10 06,13E (Pačlavice)
49 15 20,90N 17 23 54,60E (FVE Velké Těšany)
49 00 40,50N 17 20 25,30E (2,5km SSV Mor. Písek)
48 56 15,73N 17 14 11,81E (rozhraní TMA II a III)
48 59 10,90N 17 12 04,00E (Vracov – Kaplička)
48 57 59,00N 17 08 04,00E (1,2km JJV THR 33 LKKY)
48 56 52,00N 17 04 18,40E (Pískovna Mistřín)
49 15 25,38N 17 10 06,13E (Pačlavice)

GLIDE 4
Prostor GLIDE 4 je navržen pro využití při provozu Kunovic včetně rozšířeného prostoru. Umožňuje opuštění TMA III na východ. Navazuje na ATZ LKKY stejně jako GLIDE 1. Využitelný s GLIDE 2 pro LKBA a LZHL.
GLIDE 4


48 57 59,00N 17 08 04,00E (1,2km JJV THR 33 LKKY)
48 59 10,90N 17 12 04,00E (Vracov – Kaplička)
48 56 15,73N 17 14 11,81E (rozhraní TMA II a III)
48 53 48,41N 17 25 47,32E (1km J Tasov)
48 54 30,24N 17 42 01,87E (Strání)
48 51 27,93N 17 40 34,05E (hranice TMA III)
státní hranice se Slovenskem (hranice TMA III)
48 52 41,30N 17 12 07,20E (hranice TMA III)
48 57 59,00N 17 08 04,00E (1,2km JJV THR 33 LKKY)

Back to Top