Večerné premietanie sa odohralo s "Prekvapením večera". Prezentáciu si môžete prezrieť tu.


Tým čo sa to nedarí tak MS Office 93-97 tu. A MS office 2010 tu.

Zdokumnetovaný priebeh symbolického uzatvárania. Fotky od Ela. Fotky od Zuzky, Peťa, Inža, Stana...

Ďakujeme!