Pre tých čo v sobotu nemohli prísť medzi nás, ochutnávka programu:

Večerné premietanie sa odohralo s "Prekvapením večera". Prezentáciu si môžete prezrieť tu.

Evening program - pre tých čo nestihli prísť alebo pre tých, čo si to chcú zrekapitulovať: