gantry-media://Plagaty/Septembrov_cena_2021_maly_na_strnku_283x400.jpg
gantry-media://Plagaty/MIH_2022_mini_plagt.jpg
gantry-media://AKTT.jpg
gantry-media://pages/about-us/mainbar/kurz-pilotov.jpg

V poslednej dobe prišlo k viacerým prípadom, kedy piloti lietadiel letiacich cez CTR/TMA Piešťany/z/na LZPP mimo prevádzkový hodín nemali ujasnené ako postupovať. Prosím, venujte týmto infomácia svoju pozornosť.

Prevádzkové hodiny (OPR HR) poskytovania letových prevádzkových služieb (ATS) v riadenom vzdušnom priestore CTR/TMA Piešťany sú v pracovné dni (MON-FRI) 0715-1900 (0615-1800) - (AIP SR LZPP AD 2.3).  Mimo OPR HR trieda D vzdušného priestoru CTR/TMA Piešťany sa mení na vzdušný priestor triedy G a pilot postupuje výlučne podľa podmienok stanovených pre triedu vzdušného priestoru G.

Avšak mimo OPR HR sa môžu ATS poskytovať na vyžiadanie, v niektorých prípadoch aj pred vydaním NOTAMu.

Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby si každý pilot pred vstupom do priestorov CTR/TMA Piešťany mimo OPR HR overil na FREQ TWR Piešťany 118,575 MHz (volací znak PIEŠŤANY VEŽA) alebo na FREQ FIC Bratislava 124,300 MHz (volací znak BRATISLAVA INFO), či sa ATS poskytujú. (AIP SR LZPP AD 2.20.10).

Samozrejme, tento postup tiež NENAHRÁDZA overenie poskytovania ATS mimo OPR HR v rámci predletovej prípravy pilota!

Vo vzdušnom priestore triedy G nie je povinné obojstranné rádiové spojenie, ani byť na spojení s FIC Bratislava, avšak v prípade triedy G CTR/TMA Piešťany odporúčame monitorovať príslušné FREQ 118,575 MHZ/124,300 MHz, ak je to možné.

Dôležité: Mimo OPR HR sa okolo LZPP NEVYTVÁRA okrsok letiska (ATZ) ako ho poznáte z malých letísk, a teda sa neposkytuje ani služba AFIS/CTAF! Nie je zriadená ani zóna s povinným rádiovým vybavením (RMZ) ako napríklad na letisku Prievidza (Postupy pre RMZ a ATZ AIR SR ENR 1.1.8.2.3). Volací znak "Piešťany prevádzka" NEEXISTUJE!

V prípade úmyslu pristáť na LZPP mimo OPR HR je potrebná dohoda s prevádzkovateľom letiska (AIP SR LZPP AD 2.20.1.1), zároveň si s ním dohodnite postupy príletu!

25 február 2023
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11.3.2023 o 9:00 v Aeroklube Trnava
17 január 2023
Most na letisko nebude uzatvorený. Vo väzbe na správu o plánovanom uzatvorení cesty na letisko zo dňa 22.12.2022 Vám oznamujeme, že na základe rokovania so zástupcami správy ciest TSSK, obce Boleráz a Agro Boleráz sa zatiaľ prístup na letisko nemení a môžete naďalej využívať cestu z obce Boleráz. Rada AKTT
29 december 2022
FI (S) ktorí budú potrebovať absolvovať zdokonalovací seminár, na ktorý je potrebné sa individuálne prihlásiť. Link na stiahnutie: Infolist pdf
9 máj 2022
V dňoch 20. až 22. 05. 2022 usporiada Aeroklub Trnava jubilejný XXX. ročník súťaže Memoriál Ivana Hudeca v leteckej navigácii rally. Prihlasovanie je možné prostredníctvom emailu: aktrnava@aktrnava.sk Propozície k aktuálnemu ročníku nájdete v tomto odkaze