Title
gantry-media://Plagaty/Bani_2021_mini_plagt.jpg
gantry-media://Plagaty/MIH_2021_mini_plagt_2.jpg
gantry-media://AKTT.jpg
gantry-media://pages/about-us/mainbar/kurz-pilotov.jpg

V poslednej dobe prišlo k viacerým prípadom, kedy piloti lietadiel letiacich cez CTR/TMA Piešťany/z/na LZPP mimo prevádzkový hodín nemali ujasnené ako postupovať. Prosím, venujte týmto infomácia svoju pozornosť.

Prevádzkové hodiny (OPR HR) poskytovania letových prevádzkových služieb (ATS) v riadenom vzdušnom priestore CTR/TMA Piešťany sú v pracovné dni (MON-FRI) 0715-1900 (0615-1800) - (AIP SR LZPP AD 2.3).  Mimo OPR HR trieda D vzdušného priestoru CTR/TMA Piešťany sa mení na vzdušný priestor triedy G a pilot postupuje výlučne podľa podmienok stanovených pre triedu vzdušného priestoru G.

Avšak mimo OPR HR sa môžu ATS poskytovať na vyžiadanie, v niektorých prípadoch aj pred vydaním NOTAMu.

Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby si každý pilot pred vstupom do priestorov CTR/TMA Piešťany mimo OPR HR overil na FREQ TWR Piešťany 118,575 MHz (volací znak PIEŠŤANY VEŽA) alebo na FREQ FIC Bratislava 124,300 MHz (volací znak BRATISLAVA INFO), či sa ATS poskytujú. (AIP SR LZPP AD 2.20.10).

Samozrejme, tento postup tiež NENAHRÁDZA overenie poskytovania ATS mimo OPR HR v rámci predletovej prípravy pilota!

Vo vzdušnom priestore triedy G nie je povinné obojstranné rádiové spojenie, ani byť na spojení s FIC Bratislava, avšak v prípade triedy G CTR/TMA Piešťany odporúčame monitorovať príslušné FREQ 118,575 MHZ/124,300 MHz, ak je to možné.

Dôležité: Mimo OPR HR sa okolo LZPP NEVYTVÁRA okrsok letiska (ATZ) ako ho poznáte z malých letísk, a teda sa neposkytuje ani služba AFIS/CTAF! Nie je zriadená ani zóna s povinným rádiovým vybavením (RMZ) ako napríklad na letisku Prievidza (Postupy pre RMZ a ATZ AIR SR ENR 1.1.8.2.3). Volací znak "Piešťany prevádzka" NEEXISTUJE!

V prípade úmyslu pristáť na LZPP mimo OPR HR je potrebná dohoda s prevádzkovateľom letiska (AIP SR LZPP AD 2.20.1.1), zároveň si s ním dohodnite postupy príletu!

31 máj 2021
V dňoch 21.-23.5. sa za podpory Trnavského samosprávneho kraja uskutočnil 29. ročník Memoriálu Ivana Hudeca. Ďakujeme organizátorom, pomocníkom a všetkým súťažiacim za účasť. Výsledky zo súťaže je možné zobraziť na tejto linke .
28 február 2021
Vo vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020 (SFCL), v Článku 3b „ Existujúce preukazy spôsobilosti a vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov “ v ods. 4. sa píše: Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov spojené s preukazom spôsobilosti, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, a vydané členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, zostávajú v platnosti do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr . Predĺženie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.
22 január 2021
Poisťovňa ERGO ponúka poistenie pilotov už aj pre slovenských občanov. Ak by ste mali záujem uzatvoriť poistenie, môžete tak spraviť online kliknutím na odkaz alebo banner . Stránka poisťovne zatiaľ obsahuje sumy len v CZK. Prepočty do EUR si môžete pozrieť TU .
24 december 2020
Vďaka nášmu členovi Peťovi Pieseckému Vám môžeme poskytnúť