Title
gantry-media://Plagaty/Bani_2021_mini_plagt.jpg
gantry-media://Plagaty/MIH_2021_mini_plagt.jpg
gantry-media://AKTT.jpg
gantry-media://pages/about-us/mainbar/kurz-pilotov.jpg

Zmena rozdelenia vzdušného priestoru SR prišla do platnosti 03 DEC 2020 Aktualizovaná 6.5.2021 !!!.

Klikajte link pre súbory na stiahnutie do Vašich navigačných prístrojov -  Vzdušný priestor SR platný od 03.12.2020

28 február 2021
Vo vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020 (SFCL), v Článku 3b „ Existujúce preukazy spôsobilosti a vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov “ v ods. 4. sa píše: Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov spojené s preukazom spôsobilosti, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, a vydané členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, zostávajú v platnosti do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr . Predĺženie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011. Z toho sa dá usudzovať, že mladším žiakom a pilotom, ktorí absolvovali ostatnú prehliadku na získanie MEDICAL CERTIFICATE pred dátumom 4.3.2020 (platnosť SFCL), s platnosťou na 2 až 5 rokov (podľa veku), končí platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 8.4.2021 a mali by prehliadku vykonať znova. Z uvedeného dôvodu som oslovil dopravný úrad a požiadal o vysvetľujúcu informáciu, ktorú uvádzam nižšie. „Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov sú v našom prípade osvedčenia vydané v súlade s predpisom JAR-FCL 3. Ak má niekto osvedčenie zdrav. spôsobilosti vydané v súlade s týmto predpisom, toto osvedčenie mu platí do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr. Je potrebné, aby si piloti-žiaci a piloti skontrolovali svoje osvedčenia zdravotnej spôsobilosti. V prípade, že je na prednej strane osvedčenia napísané EUROPEAN UNION, je to v poriadku , osvedčenie platí do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti . V prípade, že na prednej strane osvedčenia nie je uvedený text European Union , tak takéto osvedčenie je iba národné a podľa predpisu platí iba do 8. apríla 2021“.
22 január 2021
Poisťovňa ERGO ponúka poistenie pilotov už aj pre slovenských občanov. Ak by ste mali záujem uzatvoriť poistenie, môžete tak spraviť online kliknutím na odkaz alebo banner . Stránka poisťovne zatiaľ obsahuje sumy len v CZK. Prepočty do EUR si môžete pozrieť TU .
24 december 2020
Vďaka nášmu členovi Peťovi Pieseckému Vám môžeme poskytnúť
11 december 2020
Zmena rozdelenia vzdušného priestoru SR prišla do platnosti 03 DEC 2020 Aktualizovaná 6.5.2021 !!!.