H2 Heading

Nullam eget neque. Nullam imperdiet venenatis ligula. Integer a leo. Nunc consectetur. Maecenas sem. Proin vulputate, massa vel volutpat laoreet, purus erat pretium ligula, eget varius arcu nibh sed libero. Fusce ante. Nullam interdum aliquet metus. Ut ultrices vestibulum tellus. Praesent quis erat. Nam id turpis sit amet neque cursus luctus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque id tortor. In vitae sapien. Nunc quis tellus.

H3 Heading

In erat. Pellentesque erat. Mauris vehicula vestibulum justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla pulvinar est. Integer urna. Pellentesque pulvinar dui a magna. Nulla facilisi.

H4 Heading

Mauris lobortis. Aliquam lacinia purus. Pellentesque magna. Mauris euismod metus nec tortor. Phasellus elementum, quam a euismod imperdiet, ligula felis faucibus enim, eu malesuada nunc felis sed turpis. Morbi convallis luctus tortor. Integer bibendum lacinia velit. Suspendisse mi lorem, porttitor ut, interdum et, lobortis a, lectus. Phasellus vitae est at massa luctus iaculis. In tincidunt.

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11.3.2023 o 9:00 v Aeroklube Trnava

 

Vážený členovia Aeroklubu Trnava,

 

pozývame Vás na členskú schôdzu Aeroklubu Trnava, ktorá sa bude konať

 

v sobotu dňa 11. 3. 2023 o 9:00 na  letisku Boleráz.

 

V prípade, že táto schôdza nebude uznášaniaschopná, druhá schôdza s tým istým programom sa bude konať v ten istý deň o 09:30.

ZÁPIS Z ČLENSKEJ SCHODZE JE K DISPOZÍCIÍ V ČLENSKEJ ZÓNE NA STRÁNKE AEROKLUBU

 

Program schôdze:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba pracovných komisií

3.     Kontrola uznesenia členskej schôdze za rok 2022

4.     Správa o činnosti AK ako celku + BO, MO, PO

5.     Správa o hospodárení

6.     Správa kontrolnej a revíznej komisie

7.     Prestávka

8.     Diskusia

9.     Návrh uznesenia + hlasovanie o uznesení

10.  Záver

 

Po ukončení schôdze sa bude od 12:30 konať školenie leteckého personálu

 

 

Vyzývame členov na vysporiadanie všetkých záväzkov, ktoré majú voči Aeroklubu vo forme uhradenia letových hodín a členského príspevku. Výšku členského a jeho úhradu môžete zistiť v odkaze v členskej zóne stránky www.aktrnava.sk v hárku „Členské 2023“. V hárku „Konto lietajúcich“ , a tiež na nástenke v aeroklube je uvedený aktuálny stav konta lietajúcich členov. 

 

V zmysle článku 6 stanov Aeroklubu Trnava (ďalej len „stanovy“) je splatnosť pevnej časti pravidelného členského príspevku do 31. marca príslušného roka a splatnosť premenlivej časti pravidelného členského príspevku je do 31. marca nasledujúceho roka. V zmysle článku 7 stanov zaniká členstvo v Aeroklube uplynutím 60 dní od splatnosti  celej výšky určených pravidelných členských príspevkov.

 

Pripomíname, že ak ste v minulom roku neuhradili členské, nemáte na tohtoročnej schôdzi hlasovacie právo. Podmienky pre výkon hlasovacieho práva podľa článku 16, odstavec 6 stanov Aeroklubu Trnava: „Člen je oprávnený uplatniť svoje hlasovacie právo podľa predchádzajúcich odsekov ak v predchádzajúcom kalendárnom roku uhradil pravidelné členské príspevky v určenej výške.“

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Rada Aeroklubu Trnava

 

 


Right Sidebar

A right column layout example. The sidebar is independent from the Mainbody so can have multiple rows and columns, separate from the Mainbody area.

Flexible Layouts

Gantry 5 benefits from a flexible and intuitive, drag & drop layout manager. You can add as many rows and blocks to each section as you desire, and configure their distance to intervals of 1%.

Each block has individual controls, such as an autocomplete select box for box variations, as well as individual CSS fields.