gantry-media://pages/about-us/mainbar/kurz-pilotov.jpg
gantry-media://AKTT.jpg
gantry-media://AKTT_PF_2020_maly.jpg

Na výzvu DÚ sme pripravili ďalšiu zmenu LPP a spresnili postupy na zníženie hlukovej záťaže. Prosím postupujte v zmysle týchto pokynov:

Okruhy treba vykonávať tak, aby sa nelietalo nad obcou Dolná Krupá a jej časti Potôčky. Pri príletoch a odletoch z/na LZTR nelietať nad obcami Boleráz, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou a ostatnými zastavanými plochami vyznačenými na tejto MAPE

22 máj 2020
V poslednej dobe prišlo k viacerým prípadom, kedy piloti lietadiel letiacich cez CTR/TMA Piešťany/z/na LZPP mimo prevádzkový hodín nemali ujasnené ako postupovať. Prosím, venujte týmto infomácia svoju pozornosť.
21 máj 2020
V súvislosti so situáciou COVID-19 rada Aeroklubu Trnava rozhodla o posunutie termíny úhrady pravidelných členských príspevkov (Stanovy AK Trnava, článok 5 (a)) za rok 2020 bez sankcie z 31.3.2020 na 30.6.2020.
15 máj 2020
Britská plachtárska asociácia vydala zaujímavý dokument Managing flying risks , príručka pre pilotov a kluby.
2 máj 2020
BANIČOV POHÁR 2020 bude v pôvodnom termíne zrušený.