Cieľom je:

  • podporiť výkonné športové bezmotorové lietanie,
  • zlepšiť znalosti pilotov o športových pravidlách pre stanovovanie rekordov v bezmotorovom lietaní,
  • zviditeľniť dosiahnuté výkony slovenských pilotov vetroňov ustanovených v roku 2019

Spôsob hodnotenia 

Letové výkony sa hodnotia podľa pravidiel „online european gliding contest“ Slovenská republika GCPU.EU“ CPS online SK (https://sk.gcup.eu/public/index3.php?lpg=rekordy) časť „Rekordy“:

Súťaže                                          Obdobie       Disciplíny

Rýchlostné rekordy                          2019           old-timer, 100s, 15m, 18m, voľná

Vzdialenostné rekord                       2019           old-timer, 100s, 15m, 18m, voľná

Bodové rekordy                              2019            old-timer, 100s, 15m, 18m, voľná

Disciplíne sa vyhodnocujú typy výkonu, tak ako sú uvedené na sk.gcup.eu, časť „Rekordy“. Lety je potrebné prihlásiť do 30 dní ako bol let uskutočnený.

Obdobie podujatia

Súťaže prebiehajú od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 

Účastníci podujatia>

Účastníkom súťaží sa stáva každý pilot, ktorý si prihlási let do CPS online SK a jeho let splňuje požiadavky sk.gcpu.eu na rekord v roku 2019.

Vyhodnocovanie

Poradie v súťažiach je priebežne vyhodnocované. Rekordmanmi v podujatí slovenský najlepší výkon v bezmotorovom lietaní v roku 2019 budú vyhlásení tí piloti, ktorí v 30.9.2019 20:00 LT budú uvedení v tabuľkách na sk.gcup.eu časť rekordy.

Ocenenie  

Rekordmani v súťaži slovenský najlepší výkon v bezmotorovom lietaní budú pozvaní na športovo spoločenskú akciu Uzatváranie neba na LZTR, ktorá sa koná vždy v novembrovú sobotu najbližšie k Martinovi (11.11.) a získajú za svoj výkon diplom Aeroklubu Trnava.

V prípade dosiahnutia lepšieho výkonu ako je doteraz platný bude REKORDMAN ocenený cenou Aeroklubu Trnava.

Viac o ustanovovaní rekordov je v FAI Športovom poriadku ( Sekcia 3 - Gliding, Class D).

 

PDF na tomto linku