Moderné olympijské športy sa vyvinuli ako súťaž fyzických schopností. Psychický stav športovca hrá ďalšiu úlohu, zatiaľ čo intelekt má menší vplyv na víťazstvo alebo prehru.

Bezmotorové lietanie sa zdá byť iné. Hlavný dôraz je kladený na intelekt, fyzická kondícia je predpokladom a psychika hrá ďalšiu, dôležitú úlohu. S ohľadom na tieto skutočnosti, tréning plachtenia je odlišný od jednotného výkladu tréningu vo fyzických športoch. Na dosiahnutie cieľov pri tréningu jednotlivca, či na dosiahnutie jeho absolútneho maximálneho výkonu (cieľ každého tréningu v súlade s definíciou v Mayersovej encyklopédii ) v športovom plachtení, tréning musí rozvíjať fyzické, psychologické a navyše intelektuálne schopnosti.

Čo sa týka fyzických schopností, pri plachtení tým nemyslíme len fyzickú kondíciu pilota, ale tiež jeho schopnosť klzák perfektne kontrolovať a riadiť. To znamená, že v každom manévre by mala gulička ostať v strede, stúpaky by mali byť ustredené rýchlo, pilot by si mal včas uvedomovať riziko pádu a predísť každému nebezpečenstvu, vybratie vývrtky kedykoľvek to je potrebné by malo byť rutinou rovnako ako postupy pri pristávaní do terénu. 

Psychologické zručnosti môžme chápať ako dobrú motiváciu a pozitívne myslenie. Všeobecne, stres by mal byť obmedzený práve do tej miery, ktorá umožňuje pilotovi dosiahnuť maximálny výkon. Aj v mimoriadnych situáciách, kedy môžu byť podmienky veľmi stresujúce, by mal byť pilot stále schopný ovládať svoju myseľ a svoje reakcie. 

Intelektuálne zručnosti môžme chápať ako vedomostný základ z teórie plachtenia, rovnako ako skúsenosti ktoré sme získali od iných ľudí, alebo pri našich vlastných letoch. Okrem toho, čo si ja osobne myslím že je veľmi dôležité, pilot by mal vedieť o význame skutočností, ktoré ovplyvňujú letové rozhodnutia. Mal by byť schopný stanoviť správne priority, aj keď musí zvládnuť veľa protichodných informácií! 

Pomerne často, možno raz za minútu, musí rozpoznať a zvážiť veľa alternatív, ako: "Mal by som letieť viac doprava alebo doľava? ... rýchlejšie alebo pomalšie? ...mám krúžiť, alebo nie?... " ktoré by mali viesť k finálnemu rozhodnutiu. Možno vás prekvapí ale zdá sa, že kombinácia stavu mysle a fyzického stavu v plachtení spĺňa Olympijské ideály lepšie než niektoré ustálené olympijské športy. Možnože niektorý grécky atlét, ktorý v minulosti pretekal na voze ťahanom množstvom koní by dnes radšej letel na plachtárskej súťaži v snahe získať len česť namiesto účasti na Olympijských hrách, ktoré trpia všadeprítomnými PR manažérmi, politikmi a množstvom peňazí. 

Asi si želáte počuť prednášku, ktorá vychádza z praxe, zaoberá sa praxou a vedie do praxe. Tak som sa pokúsil splniť túto požiadavku a možno sa mi podarí motivovať vás premýšľať o tréningu trochu viac, urobiť niečo viac, možno lietať trochu lepšie, alebo pomôcť iným zlepšovať sa. 

Otázky týkajúce sa plachtárskeho tréningu sa zriedka podobajú matematike. Popri správnom a nesprávnom je tu ešte "možno" a "vyskúšajme" a veľmi individuálny vplyv osoby, ktorá trénuje. Nemôžem to urobiť inak ako vám dať svoje názory. Tie nemusia byť vždy rovnaké ako vaše. Napriek tomu to urobím dostatočne otvorene a ostro, aby som vás povzbudil ma konfrontovať, ak si budete myslieť že je to užitočné, alebo nevyhnutné.

Klzák

Tu je pár nápadov čo možno trénovať na akom klzáku.

 • Každý klzák, ktorého výkon je okolo alebo viac ako povedzme 28, by mal byť dobrý pre tréningové účely.
 • Dobrí piloti lietajú výborne na akomkoľvek klzáku. Zlí piloti lietajú zle na každom klzáku.
 • Rozvoj pilotných zručností by mal byť veľmi nezávislý od výkonu klzáku.
 • Za peniaze sa dá kúpiť výborný klzák. Za peniaze sa nedajú kúpiť pilotné zručnosti - niekedy je to naopak.
 • Ľahko ovládateľné a ľahko čitateľné prístroje uľahčujú let.
 • High-tech počítačové vybavenie potrebuje pozornosť pilota. Len málo pilotov vie nielen ako zvládnuť všetky funkcie na svojich počítačoch ale aj pozná viac či menej nevyhnutné chyby komplikovaného merania tlaku a výpočtového systému, ktorý charakterizuje prístroje.

Viem že tieto vety budú znieť trochu extrémne. Samozrejme pilot potrebuje nejakých 20 hodín aby si zvykol na laminát, ak predtým lietal len na starých vetroňoch. A ďalších 20 - 30 hodín v otvorenej triede veľkých vetroňov a samozrejme mal by byť schopný riadiť tieto klzáky dosť dobre na to aby sa mohol zúčastniť plachtárskych súťaží. Výsledok v rýchlosti a vzdialenosti je vždy kombináciou výkonu vetroňa a pilotných zručností. 

Ale, pilotné zručnosti samy o sebe nemôžu byť úspešne rozvíjané na najmodernejších klzákoch pokiaľ sú na pomerne nízkej úrovni. Poznáte tie hrdé a zároveň dychtivé tváre niektorých dobre situovaných súkromných vlastníkov, ktorí majú málo skúseností ale kúpili si najlepší vetroň ? Neexistuje žiadny spôsob ako sa zlepšovať bez namáhavého a časovo náročného učenia sa a trénovania. Je dobré ak  si kúpia dvojsedadlovku a lietajú so skúsenými pilotmi. Je fantastické ak je tam sponzorstvo, ale nebezpečné ak je tam iba silná ambícia, ktorá prichádza takmer automaticky s vlastníctvom super lode. V porovnaní s jednosedadlovkami majú dvojsedadlovky množstvo výhod a len veľmi málo nevýhod pokiaľ ide o tréning pre prelety. Motorové klzáky ponúkajú tiež veľa možností a výhod, ale môžu nechať pilota vo falošnom pocite bezpečia, že nebude nútený pristávať do terénu a môže stratiť skúsenosti s lietaním v malej výške a s pristávaním  /ktoré je rizikové/ mimo letiska. 

Letové úlohy pre tréning

Pretože toho bolo na túto tému veľa publikovaného malo by to stačiť, aby sme si urobili prehľad a pridali zopár návrhov z ktorých niektoré boli precvičované v tréningových táboroch. Ostatné sú len nápady. 

Tréning zručností v stúpavých prúdoch. 

 • Opusti stúpak, použi brzdy na preklesanie 500 metrov a potom sa znova pokús ustrediť v tom istom stúpaku. (Obr. 1)
 • Zmeň stúpavý prúd hneď ako úroveň stúpania poklesne pod pevnú hodnotu. V prípade že klesneš nižšie, ako si si stanovil použi aj slabší stúpak. (Obr. 2)
 • Vo vzdialenosti od letiska, ktorá umožňuje bezpečné pristátie sa pokús ustrediť do stúpaku v malej výške. Stanov si ale pevnú minimálnu výšku pod ktorú nepoletíš. (Obr. 3)
 • Vo vzdialenosti od letiska, ktorá umožňuje bezpečné pristátie, preskúmaj hraničný bod v najnižšej časti stúpavého prúdu. Krúž nižšie, krok za krokom opakovaným opúšťaním a vstupovaním do stúpaku, alebo len s použitím  vzdušných bŕzd. (Obr. 4)
 • Skús nahlas odhadnúť silu nasledujúceho termického prúdu, pred tým než k nemu poletíš. Budeš prekvapený ako často si sa zmýlil. (Obr. 5)
 • Pokús sa všetkých prestúpať, ale vždy bez toho aby si narušil ich let. (Obr. 6)
 • Krúž celý deň iba v neobľúbenom smere. (Obr. 7)
 • Leť s maximálnym povoleným množstvom záťaže v krídlach v slabých podmienkach.
 • Ustreďuj stúpaky rôznymi inými spôsobmi, ako doteraz. (Obr. 8)
 • Stúpaj ako vtáci. Ustreďuj stupáky podľa svojich pocitov, bez pohľadu na vário a s vypnutým pípaním. 

Tréning v rovnom lete

 • Minimálna strata výšky. Minimalizuj čas v krúžení (stopky alebo PNA) odchýlkami od kurzu letom popod kumuly. (Obr. 9)
 • Minimalizuj navigovanie počas letu zlepšením pred letovej navigačnej prípravy. Pokús sa to urobiť tak dobre, aby si takmer nepotreboval použiť mapu počas letu.
 • Vyskúšaj rôzne alternatívy keď letíš spolu so svojím kamarátom (Obr.10)
 • Skús lietať rýchlosťami podľa nastavenia MacCreadyho prstenca.
 • Lietaj s príliš vysokým nastavením rýchlosti - ale stopni túto hru skôr než budeš musieť pristáť do terénu.
 • Lietaj s nastavením 0,5 - 1m/s na MacCreadyho krúžku v dobrých podmienkach so silnou termikou, ale krúž len v úplne najlepších stúpavých prúdoch. 

Doklz

Leť podľa vypočítaného doklzu ku každému otočnému bodu. Prilietaj k otočným bodom vo výške, ktorú si si zvolil pred letom (Obr.15). Leť podľa vypočítaných doklzov k svojmu letisku. Keď budeš skúsenejší, zníž si výšku príletu, ak poletíš v dobrých podmienkach. (Obr. 16) 

Pristátie

Každé pristátie musí nasledovať až po predchádzajúcom vykonaní štandardných postupov pre priblíženie a pristátie. Snaž sa dotknúť a zastaviť na vzdialenosti menšej ako 100 metrov.
Pristávaj často do terénu výberom a lietaním úloh s maximálnym využitím dňa. Čoskoro sa pre teba pristávanie do terénu stane rutinou a ostaneš v cviku. 

Organizovaný tréning v kluboch a táboroch

Pre úspech tréningu v skupinách je absencia závisti nevyhnutnosťou. To sa ľahko povie ale zriedka vidí. Naším cieľom by malo byť výrazné zlepšovanie talentovaných pilotov viac, ako nás samých. Klub by mal poskytovať materiálnu a finančnú pomoc talentovaným pilotom, ktorý sú menej talentovaní v zarábaní peňazí. 

 • Lietajte tie isté, alebo podobné trate spolu.
 • Stretnutie pilotov pred letom a po ňom prináša radosť, motiváciu, zvyšuje hlad po lietaní a rozvíja kamarátstva.
 • Začnite svoj pretek v rovnakej výške a v rovnakom čase. Pre lepšie porovnanie sa po nejakom čase opäť stretnite na výške najnižšieho účastníka a začnite ďalší pretek.
 • Skupiny môžu tímovo lietať proti iným skupinám, alebo jednotlivcom.
 • Lietajte podľa pravidiel pretekov, alebo podľa pravidiel pretekov na ktoré sa pripravujete.   
 • Najlepší pilot by mal letieť na pomalšom klzáku namiesto na najlepšom, ak pretekáte proti sebe.
 • Skúšajte rôzne možnosti tímového lietania od tesného párového až po voľné tímové formácie. 

Tréning na dvojsedadlovke 

 • Uč sa z pozorovania a pýtania sa skúsených pilotov, keď s nimi letíš ako pasažier.
 • Striedajte sa pri riadení približne po každej hodine.
 • Vysvetľuj akým kurzom letíš a prečo. Hovor aké podmienky očakávaš že prídu.
 • Prijmi korekcie tvojho štýlu lietania.
 • Ak chcete mať optimalizovaný let na dvojsedadlovke, majte definitívne rozdelené úlohy. Jeden z vás by mal byť zodpovedný pilot. Druhý môže radiť, ale nikdy nie sťažovať sa. Navigácia, rádiokomunikácia, výpočty atď. môžu byť úlohy druhého pilota. Ak chceš, môžeš pridať veľmi dôležitú dohodu o tom, kto pripraví jedlo a pitie. V skutočnosti je lietanie preletov na dvojsedadlovkách veľmi zábavné!
 • Pre tréningové účely úlohou by mohlo byť, že každý pilot robí presne to čo potrebuje trénovať, namiesto toho aby robil to čo už najlepšie ovláda. Nevýhodou pri tréningu na dvojsedadlovke je keď si piloti "nesadnú" a keď nieje jasné kto je za čo zodpovedný. Viem o jednej havárii dvoch inštruktorov na domácom letisku, ktorý spolu leteli na K13-tke. Keď prišiel ich kamarát z klubu, ešte stále sa hádali kto je za to zodpovedný. Obaja si mysleli, že ten druhý riadi, ale zjavne neriadil nikto! 

Psychologická situácia pilotov dvojsedadlovky je iná ako pri pilotoch jednosedadlovky. Byť sprevádzaný dobrým pilotom môže viesť k nesprávnemu pocitu bezpečia. V každom prípade môže váhať skorigovať  ťa dokonca i v nebezpečnej situácii. Dlhodobý tréning pre lety na dlhých tratiach by mal byť predovšetkým vykonávaný na jednosedadlových vetroňoch. 

Tréning na motorovom vetroni

Motorový vetroň je ideálny pre objavenie toho čo je možné a ideálny aby ti ukázal ako ďaleko môžeš letieť. Okrem toho samo štartovacie motorové vetrone robia lietanie o dosť jednoduchším a takmer nezávislým na pomoci iných ľudí. 

V našich národných tréningových táboroch vo Francúzskych Alpách, motorové vetrone lietajú oveľa ďalej ako vetrone, lebo piloti sa neboja veľmi namáhavého transportu cez hory. 

Je zaujímavé, že motory ostávajú nepoužité takmer pri všetkých letoch! V plachtení je pristátie do terénu zdĺhavá procedúra, ktorá začína ešte predtým, ako klesneš príliš nízko. Piloti motorových klzákov by nemali zabúdať, ako toto všetko zvládať. Niekedy sa môže stať, že motor nenaskočí, keď ho potrebujeme. Vzhľadom na to sa pilot rozhodne naštartovať motor s dostatočným predstihom pred možným pristátím do terénu. Tak môže prepásť šancu obnoviť svoju výšku plachtárskymi metódami. Na pretekoch tieto náročné situácie väčšinou rozhodujú o konečných výsledkoch. Lietanie na motorových vetroňoch s možnosťou naštartovať motor, keď sa zhoršia podmienky, vedie k odlišným psychickým stavom pilota ako pri poctivom plachtení na klzáku.

Fyzická zdatnosť 

Fyzická zdatnosť je dôležitá pre trénovanie preletov, ale nebudeme sa jej venovať, lebo je o nej napísanej veľa literatúry. Proste rob niečo pravidelne. Nepreháňaj to a maj pri tom zábavu. Ak sa chceš naučiť viac prečítaj si odbornú knižku, alebo sa opýtaj svojho lekára. 

Tréning intelektu

Ako je uvedené vyššie mali by sme sa pokúsiť získať dostatok vedomostí ale hlavne získať prehľad o faktoroch, ktoré ovplyvňujú letový výsledok. Mali by sme byť schopní posúdiť ich dôležitosť. Napríklad: 

 • Celá generácia pilotov trpela predstavou, že musia lietať presne podľa rýchlostí nastavených na MacCreadyho krúžku, aj keď už v roku 1938 Poľská publikácia ukázala, že lietanie týmito rýchlosťami len veľmi málo ovplyvňuje celkovú priemernú rýchlosť. (Obr.17)
 •  Veľa pilotov lietalo a lieta zbytočne nízkymi priemernými rýchlosťami keď klesnú nízko, pretože majú strach a lietajú s nulovým nastavením. Nevedia, že s nastavením na 0,5 m/s majú skoro rovnakú kĺzavosť, ale stratia omnoho menej z priemernej rýchlosti ak sa im podarí obnoviť výšku a dokončiť úlohu. (Obr.18)
 • Nastavenie rýchlosti podľa MacCreadyho krúžku: posledné stúpanie = nastavenie rýchlosti =prvé stúpanie sa dá premeniť na posledné stúpanie=prvé stúpanie, čo je veľmi dôležité, zatiaľ čo nastavenie rýchlosti podľa hodnôt stúpania je menej dôležité. 

Vďaka tomu môže byť nastavenie rýchlosti variabilné pre taktizovanie počas pretekov. Môžeme letieť rýchlejšie, ak chceme dohnať skupinu vpredu, alebo pomalšie ak si nie sme istý odhadom podmienok. Obe "chyby" /odchýlky od rýchlosti na MacCreadyho krúžku/ vedú len k veľmi malým stratám v priemernej rýchlosti. 

Motivácia a stres

Stres sám o sebe nieje niečo negatívne. Správne množstvo je tak isto dobré pre maximálny výkon. Motivácia na druhej strane nemusí byť vždy nutne niečím dobrým. Príliš veľa motivácie obmedzuje možnosť prijímania informácií a môžeš spadnúť späť do taktík rozhodovania, ktoré si dávno prekonal.

Možno ti pomôže, ak sa pokúsiš mať z lietania zábavu. To by malo viesť k dostatočnej motivácii a zabrániť nadmernému stresu. Každopádne, zábava je najlepšia hodnota sama o sebe, nieje snáď zábava dôvodom prečo lietaš? 

Ak to ako rada nestačí, skús nájsť rozumnú knižku zo širokého spektra publikácii o problematike motivácie a stresu a dúfam že sa ti podarí nájsť spôsob ako vyriešiť tento problém. Tajomstvo veľkého množstva úspešných pilotov znie viac alebo menej takto jednoducho:

HAVE FUN, TRY YOUR BEST, TAKE IT EASY

Zabávaj sa, skús lietať najlepšie ako vieš, a buď v pohode. Podľa mňa skutočnosť že zábava sa javí ako dôležitá pre dosiahnutie úspechu v plachtení je nádherná. Nemusíme zápasiť jeden proti druhému. Snažíme sa využiť trošku z ohromnej sily, ktorou príroda mrhá vo vzduchu každý deň. Dostávame informácie od prírody samotnej, od oblakov a vtákov, možno tiež od ostatných plachtárov. Môžme na nich pozerať ako na spoločníkov, nie ako na súperov.

Možno práve toto vedie k medzinárodným kamarátstvam medzi pilotmi na celom svete, bez ohľadu na to z akého národa, alebo politického systému pochádzajú.

Poznámka: Nepreložil som vetu: Avoid load factors less than 0.5g to avoid loss by excessive drag. – neviem čo znamená. A vyhodil som kapitolu o fotografovaní otočných bodov.