DÁTUM ZMENY FREQ V ATZ BOLERÁZ

 

 

Zmena dátumu používania CTAF frekvencie v ATZ Boleráz z 123,500MHz na 132,080 MHZ bude

24. mája 2018

V priloženom linku oznámenie o tejto zmene

MAPA LZTR