Aeroklub Trnava

1178/2011

 

 

Dopravný úrad zverejňuje informáciu ohľadom odkladu účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011. Bližšie informácie je možné nájsť v nasledovnom dokumente.

Zmena účinnosti termínov z nar 1178_2011

Back to Top