Aeroklub Trnava

SČSL 2018

Postupne sa objavujú fotogalérie zo Sletu československých letadel 2018.

Takže ochutnávka.

Ešte raz ďakujeme.

Back to Top