Informácia pre pilotov LZTR

Na výzvu DÚ sme pripravili ďalšiu zmenu LPP a spresnili postupy na zníženie hlukovej záťaže. Prosím postupujte v zmysle týchto pokynov:

Okruhy treba vykonávať tak, aby sa nelietalo nad obcou Dolná Krupá a jej časti Potôčky. Pri príletoch a odletoch z/na LZTR nelietať nad obcami Boleráz, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou a ostatnými zastavanými plochami vyznačenými na tejto MAPE