Aeroklub Trnava

PODPORA AEROKLUBU

 

 

Trnavský aeroklub funguje ako neziskové občianske združenie a poplatky, ktoré vyberá od svojich členov, pokrývajú iba nevyhnutné náklady. Pri ostatných výdavkoch je aeroklub odkázaný na podporu práve od vás.   

ĎAKUJEME NESMIERNE!!!!

Back to Top