Aeroklub Trnava

FYZICKÉ OSOBY S DAŇOVÝM PRIZNANÍM

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

 ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 

Údaje o prijímateľovi

IČO:                      31826628
Právna forma:        Občianske združenie
Obchodné meno:    Aeroklub Trnava
Sídlo:                     letisko Boleráz 263, 919 08 Boleráz

 

ĎAKUJEME NESMIERNE!!!!

Back to Top