Aeroklub Trnava

SPONZORING A DARCOVSTVO

 

 

Ak máte záujem zasponzorovať Aeroklub Trnava, alebo ho podporiť akoukoľvek inou formou, kontaktujte nás na adrese aktrnava(zav)aktrnava(bod)sk. 

Za každú podporu budeme vďační.

Back to Top