Aeroklub Trnava

Letisko Boleráz - Štefan Banič

 

Status: neverejné vnútroštátne letisko

ICAO kód: LZTR 
Volací znak: Boleráz prevádzka
Frekvencia: 123,5 MHz
Povolená prevádzka: VFR
Vedúci letovej prevádzky: Ing. Martin Necpal
Prevádzkové obmedzenia: Od 1500ft MSL začína TMA Bratislava. 
Poloha: 9 km GEO 333° Trnava
Vzťažný bod letiska: 48°27’16”N / 17°31’05”E
Nadmorská výška: 200m/656ft

Vzletová a pristávacia dráha (VPD)

Povrch: Tráva
Označenie dráh: 32, 14
Zemepisný smer: 320°, 140°
Rozmery: 1200x150 m
Pozdĺžny sklon: V smere VPD 140° 1,7 %
Priečny sklon: Žiadny
Únosnosť: 5 700kg / 0,7 MPa
Okruhy: Dráha 14 ľavé, Dráha 32 pravé

Vzletová a pristávacia plocha (VPP)

Voľná pristávacia plocha: 2750m X 200m

Vybavenie:

Reštaurácia v Bolerázi, alebo Smoleniciach. V areáli letiska počas plnej sezóny funguje bar. 
Kapacity pre hangárovanie a ubytovanie na letisku sú obmedzené, odporúčame kontaktovať aeroklub.

 Mapa letiska na google maps


 

 

Airport Boleráz -Štefan Banič

 

Status: national non-public airport

ICAO code: LZTR 
Callsign: Boleráz prevádzka
Frequency: 123,5 MHz

Allowed operation: VFR
Operations manager: Ing. Martin Necpal
Operation limitations: From 1000ft/300m AGL TMA Bratislava 
Location: 9 km GEO 333° Trnava
Airport Reference Point: 48°27’16”N / 17°31’05”E
ELEV/Altitude: 200m/656ft

Runway (RWY)

Surface: Grass
Marking: 32, 14
Azimuth: 320° - 140°
Dimensions: 1200x150 m
longitudinal slope: Direction RWY 140° 1,7 %
lateral slope: NIL
Load Bearing: 5 700kg / 0,7 MPa
Circuits: RWY 14 left, RWY 32 right

 RWY dimensions include thresholds and taxiway strip : 2750m X 200m

 Supplies:

 Restaurant in Boleráz and Smolenice. Bar at the airport during season. 
 Hangar and accommodation are limited. Please contact Aeroclub Trnava in advance.


Airport location on google maps

team

ATZ Letiska LZTR

team

Prevádzka na LZTR

team

Finále dráhy 140, pristátie smerom k mestu Trnava

team

Štart z dráhy 320, smerom na Karpaty

Back to Top