Trnavský aeroklub funguje ako neziskové občianske združenie a poplatky, ktoré vyberá od svojich členov, pokrývajú iba nevyhnutné náklady. Pri ostatných výdavkoch je aeroklub odkázaný na podporu práve od vás.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. Fyzické osoby poukazujú 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámené bude meno a adresa … NIE však poukázaná suma)

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31826628
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Aeroklub Trnava
Sídlo: letisko Boleráz 263, 919 08 Boleráz